Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Az ÉMVIZIG integrált minőség-, környezet- és energiairányítási rendszere

Az Igazgatóság vezetése az eredményes működés feltételének tekinti, hogy a vízgazdálkodási törvénynek, valamint a kormány- és miniszteri rendeleteknek megfelelően ellássa víz és környezeti kárelhárítási, vízrajzi, hajóút kitűzési feladatait. Ennek érdekében törekszik arra, hogy a működési területen élő lakosság, intézmények, gazdálkodó szervezetek igényeit, követelményeit mind pontosabban meghatározza és kielégítse. E cél elérése érdekében az alábbiak szerint az ÉMVIZIG létrehozta és működteti a minőség-, környezet- és energiairányítási rendszerét.

2007. évben az Igazgatóság vízrajzi tevékenységére, 2009. évben a vízkárelhárítási és az ahhoz kapcsolódó tevékenységeire az ISO 9001:2000, illetve az ISO 9001:2008 számú szabványok követelményei szerinti minőségirányítási rendszer, majd 2011. évben az ISO 14001:2004 szabvány követelményei szerinti környezetirányítási rendszer került bevezetésre.

Az Igazgatóság vezetése 2018. évben elkötelezte magát, hogy az egyesített, integrált módon kialakított MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint működtetett minőség- és környezetirányítási rendszerét a 2015. évben kiadott új szabványkövetelmények szerint átalakítja, valamint bevezeti az energiairányítási rendszert. Így 2018. április 6-án a 8/2018. számú Igazgatói Utasítás elrendelte a hármas (MIR-KIR-EIR) integrált irányítási rendszer bevezetését.

Az integrált MIR-KIR-EIR rendszer független tanúsító szervezet, az SGS Hungária Kft. által tanúsított.

  • az ISO 9001:2015 szabvány szerinti, 2021. július 23-ig érvényes HU15/7738 számú tanúsítvány a vízkárelhárítási és vízrajzi tevékenységre;
  • az ISO 14001:2015 szabvány szerinti, 2021. július 23-ig érvényes HU15/7739 számú tanúsítvány a vízkárelhárítási és vízrajzi tevékenységre;
  • az ISO 50001:2011 szabvány szerinti, 2021. szeptember 9-ig érvényes HU18/8240 számú tanúsítvány a vízgazdálkodási tevékenységet kiszolgáló fő- és segédfolyamatok energiaellátására.

MIR tanúsítvány

MIR tanúsítvány angol.pdf

MIR tanúsítvány magyar.pdf

KIR tanúsítvány

KIR tanúsítvány angol.pdf

KIR tanúsítvány magyar.pdf

EIR tanúsítvány

EIR tanúsítvány angol.pdf

EIR tanúsítvány magyar.pdf

Minőség-, környezeti-, energiapolitika

Minőség-, környezeti-, energiapolitika

MIR-KIR-EIR rendszer felépítése

MIR-KIR-EIR rendszer felépítése

Vízrajzi tevékenység felelősei


Az Igazgatóság személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatása elérhető a linkre kattintva

Észak-magyarországi Vízügyi Iigazgatóság
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 46 516-600